Profil společnosti

  • Firma Sengrid s.r.o. se zabývá především dodávkou a montáží různých typů zařízení na betonárny.
  • Firma je jediným oficiálním zastoupením firmy Werne & Thiel sensortechnic pro produkty týkající se stavebního průmyslu pro oblast České Republiky a Slovenska.

  • Ke všem nabízeným produktům obdrží odběratel veškeré certifikáty a osvědčení.